Q-Tec
Nederlands

Aansprakelijkheid bij medische incidenten

Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een patiëntveiligheidsincident (PVI), ook wel bekend als iatrogeen letsel. Van deze groep overlijden ongeveer 1.950 mensen aan de gevolgen hiervan. Het gaat hierbij over het algemeen om incidenten die voorkomen hadden kunnen worden.

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van deze medische incidenten. Zo wijst onderzoek op de Spoedeisende Hulp bijvoorbeeld uit dat 60% van de medische incidenten te maken heeft met menselijk falen, 25% is organisatorisch van aard en circa 11% heeft te maken met falende techniek. Hoewel een deel van deze fouten kan worden voorkomen, kunnen niet alle medische missers worden uitgesloten. Dus hoe gaat u dan met dit soort situaties om?  

In januari 2016 is de nieuwe Wkkgz ingevoerd. Deze wet is er in essentie om ervoor te zorgen dat iedereen goede zorg krijgt, onder andere door openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen zodat hiervan geleerd kan worden. Veel zorgverleners zijn echter nog niet op de hoogte van de eisen die deze nieuwe wet stelt. Wist u bijvoorbeeld dat uw organisatie per 1 januari 2017 Wkkgz-proof moet zijn?

Congres

Op donderdag 1 decemeber 2016 organiseert GZNDHDSZRG (www.gzndhdszrg.nl) het congres ‘Aansprakelijkheid bij medische incidenten’. Rode draad tijdens dit congres is de vraag waar de aansprakelijkheid ligt bij een medisch incident en hoe onder invloed van onder meer gewijzigde wetgeving deze in beweging komt. Bij incidenten begaan binnen samenwerkingsverbanden zoals (regio-) maatschappen, medisch specialistische bedrijven, gezondheidscentra en ketenzorgverbanden doemt de vraag op of er in een dergelijk geval sprake van een individuele aansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid?

Meer informatie over dit congres kunt u hier vinden.

Meer nieuws

Q-Tec bv 
Oostergracht 40  |  3763 LZ Soest  |  +31 (0)35 543 04 04
info@q-tec.nl  |  www.q-tec.nl
KVK: 65552830  |  BTW: NL856159165B01
Rekeningnummer: NL83 RABO 0348 2725 02

© 2024 | Dolphiq Internet
Q-Check is ontwikkeld door Q-Tec - onderdeel van Rotero Holding