Q-Tec
Nederlands

Slechts 52 procent van de ziekenhuizen voert een dubbelcheck uit!

Sinds 2006 wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht gehouden op de kwaliteit van het operatief proces in ziekenhuizen door het jaarlijks bezoeken van 20-25 ziekenhuizen. De reden om dit toezicht systematisch in alle ziekenhuizen uit te voeren is dat uit verschillende wetenschappelijke publicaties blijkt dat meer dan de helft van de vermijdbare patiëntschade in het operatieve proces plaatsvindt en er is veel winst te behalen in termen van patiëntveiligheid. Het toezicht op het operatieve proces is door de IGZ in het 'Meerjarenbeleidsplan 2012-2015' als een permanent aandachtsgebied genoemd.

In 2013 (het zevende onderzoek van de inspectie naar het operatief proces) bezocht de inspectie 19 ziekenhuizen die in het voorgaande jaar een verwisseling of het onbedoeld achterblijven van operatiemateriaal hadden gemeld in het operatieve proces. N.a.v. deze bezoeken is in mei vorig jaar het rapport 'Veiligheidsbewustzijn in het operatief proces; ook na een calamiteit in teveel ziekenhuizen nog niet voldoende' verschenen. Uit dit rapport blijkt dat in slechts 52 procent van de ziekenhuizen een dubbelcheck werd uitgevoerd bij het klaarmaken én toedienen van parenterale medicatie.  

Q-Check

Gedurende de inspectie zijn 114 patiëntendossiers gecontroleerd en zo’n 100 operaties bijgewoond. Zes van de gecontroleerde ziekenhuizen werd gesommeerd om per direct verbeteringen door te voeren zoals het aanscherpen van veiligheidsprocedures als het uitvoeren van de dubbelcheck bij medicatietoediening. Hiervoor kregen zij 4 weken de tijd.

Naast bovenstaande conclusies is uit het onderzoek ook naar voren gekomen dat de structuur en uitvoering van het operatieve proces in de ziekenhuizen de afgelopen jaren op veel punten verbeterd zijn, onder meer door het toepassen van richtlijnen en checklists.

Het hele rapport kunt u hier lezen: “Veiligheidsbewustzijn in het operatief proces; ook na een calamiteit in teveel ziekenhuizen nog niet voldoende” 
Bent u nog op zoek naar een methode om op eenvoudige wijze de dubbelcheck uit te voeren? Neem dan even contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt de Q-Check natuurlijk ook direct bestellen! 


Meer nieuws

Q-Tec bv 
Oostergracht 40  |  3763 LZ Soest  |  +31 (0)35 543 04 04
info@q-tec.nl  |  www.q-tec.nl
KVK: 65552830  |  BTW: NL856159165B01
Rekeningnummer: NL83 RABO 0348 2725 02

© 2022 | Dolphiq Internet
Q-Check is ontwikkeld door Q-Tec - onderdeel van Rotero Holding