Q-Tec
Nederlands

Voorbeeld protocol

De Q-Check is een beproefd hulpmiddel waarmee in twee simpele stappen een dubbelcheck in de OK wordt mogelijk gemaakt. Hieronder worden deze twee stappen omschreven. 

Zorg er allereerst voor dat de Q-Check zo geplaatst wordt in de OK dat de tekst op de labels duidelijk leesbaar is. Daarnaast dient het uitvoeren van de dubbelcheck altijd verricht te worden door twee personen.

Stap 1: Dubbelcheck bij voorbereiden medicatie

Voor de algehele anesthesie of voor het onderhouden daarvan maakt de anesthesiemedewerker met een collega* de medicatie gereed. Het betreffende medicament wordt aangegeven door de collega en na verificatie opgezogen door de anesthesiemedewerker. De spuit moet in alle gevallen voorzien worden van een medicatiesticker waarop de dosering en medicatienaam vermeld staat. Per opgetrokken spuit wordt deze klaargelegd op de Q-Check en de bijbehorende ampul komt erachter te staan/ liggen. 


Stap 2: Dubbelcheck bij toedienen van medicatie

Voordat toediening aan de patiënt plaatsvindt, controleert de anesthesioloog/anesthesiemedewerker of het label op de spuit overeenkomt met de bijbehorende ampul en hij/ zij deponeert de gecontroleerde ampullen vervolgens in de glascontainer. Deze controle kan eventueel ook plaatsvinden door een operatieassistent.

De anesthesiemedewerker of anesthesioloog dient direct daarna de medicatie toe.

Let op!

  • Het is niet toegestaan anesthesiemedicatie vooraf klaar te leggen in de bekkentjes. Controle van deze medicamenten kan dan niet meer valide worden uitgevoerd. Dit betekent dat er dus maximaal voor één ingreep kan worden voorbereid.  
  • Indien het toedienen van medicamenten acuut dient plaats te vinden, mag van de dubbelcheck worden afgeweken. 

     

* Dit kan een anesthesioloog, anesthesiemedewerker of operatieassistent (omloop) zijn.

Q-Tec bv 
Oostergracht 40  |  3763 LZ Soest  |  +31 (0)35 543 04 04
info@q-tec.nl  |  www.q-tec.nl
KVK: 65552830  |  BTW: NL856159165B01
Rekeningnummer: NL83 RABO 0348 2725 02

© 2024 | Dolphiq Internet
Q-Check is ontwikkeld door Q-Tec - onderdeel van Rotero Holding